Skip to main content
Logo print

Strategia zrównoważonego rozwoju | Legrand Poland

Infografika

Zrównoważony rozwój


Zrównoważony rozwój to rozwój, który odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia, nie zagrażając możliwościom przyszłych pokoleń, zaspokajając potrzeby obecne i przyszłe.

Przy planowaniu strategii osiągnięcia zrównoważonego rozwoju należy skoncentrować się na trzech obszarach:

• ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi
• wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających
• rozwój społeczny

Firma Legrand w swojej działalności:

• aktywnie zapobiega zjawisku globalnego ocieplenia
• z wrażliwością reaguje na problemy społeczne
• wspiera pomoc humanitarną

Zielony globus

Efektywność Energetyczna


Oferta Efektywność Energetyczna 

Podejście Efektywność Energetyczna 

Certyfikat

Ochrona środowiska


W 2017 r. 92% głównych zakładów przemysłowych i logistycznych Legrand posiadało certyfikat ISO 14001. Fabryka w Polsce w Ząbkowicach Śląskich otrzymała certyfikat ISO 14001 w 2003 roku.

Certyfikat ISO 

Infografika

Budynki jako główny konsument energii


Coraz pilniejsze staje się zapotrzebowanie na nowe przyjazne środowisku metody konstrukcji budynków i rozwiązania sprzyjające zmniejszeniu zużycia energii.

Mniejsza konsumpcja energii = redukcja emisji CO2 i zjawiska globalnego ocieplenia. Budynki to:

• 40% zużycia energii
• 25% emisji gazów cieplarnianych

Rozwiązania Legrand optymalizują zużycie energii w budynkach.

W zakresie sterowania oświetleniem i ogrzewaniem,  zapewniają:

• zużycie dostosowane do zapotrzebowania
• zużycie bez marnotrawienia

Infografika

Bezpieczeństwo


Z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników firma Legrand Polska podjęła i wprowadziła działania mające na celu wdrożenie normy ISO 45001. Jednym z celów Legrand Polska jest komunikacja z pracownikami co daje przede wszystkim możliwość reagowania na potencjalne zagrożenia przed ewentualnym incydentem. Skuteczność niniejszych działań udało się potwierdzić otrzymaniem certyfikatu ISO 45001 w roku 2021.

Infografika

Społeczna odpowiedzialność biznesu


Legrand ma siedzibę w blisko 90 krajach i przywiązuje dużą wagę do poszanowania różnic indywidualnych i kulturowych. Obejmuje to równość mężczyzn i kobiet, osób z niepełnosprawnościami, zarówno młodych, jak i starszych pracowników, osób o różnym pochodzeniu etnicznym, a także wolność wyznania i orientacji seksualnej itp.

Polityka CSR Grupy Legrand - Dowiedz się więcej

Polityka Różnorodności Legrand Polska 

Logotyp

Odpowiedzialność społeczna


Wspieranie talentów w Grupie Legrand:

• Promocja integracji młodzieży
• Otwarte ścieżki awansu
• Wspomaganie rozwoju zawodowego
• Kształtowanie postaw adaptacyjnych i otwartości na zmiany

Legrand angażuje się w życie lokalnych społeczności.
Legrand objął patronat nad „Electriciens Sans Frontieres” NGO.

Solidarność ze społecznościami potrzebującymi pomocy:

• Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych – tsunami w Indonezji, huraganu Stan w Gwatemali, cyklonu Katrina
• Edukacja ludności – Afryka, Azja płd-wsch, Ameryka Południowa
• Darowizny rzeczowe – szkoły, szpitale