Skip to main content
Logo print

Praca w Legrand | Legrand Poland

praca w Legrand

Nasze wartości, czym się kierujemy


Poniższe wartości wynikają z wieloletnich doświadczeń naszej firmy i stanowią istotę naszej kultury korporacyjnej. Wartościami tymi kierujemy się wewnątrz firmy, jak również na zewnątrz – w relacjach z naszymi partnerami.

Cztery wartości, ustalone dla całej Grupy, podkreślają naszą tożsamość i są czynnikiem decydującym o trwałym i zyskownym rozwoju.

Etyczna postawa

Budowanie relacji między wszystkimi pracownikami Grupy, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a w ten sposób promowanie szczerej komunikacji wewnętrznej oraz rzetelności w kontaktach na zewnątrz.

Słuchanie klienta

Podkreślanie jakości naszego zaangażowania i obsługi klientów dla wzmocnienia wizerunku Grupy Legrand jako wysokiej klasy partnera oferującego innowacyjne rozwiązania.

Udoskonalanie zasobów

Optymalizacja wykorzystania naszych zasobów w celu zdobywania nowych rynków, a zarazem dążenie do poprawy naszej rentowności poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków, zapewniające trwały rozwój.

Innowacyjność

Ciągły rozwój innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach działalności.

Praca w Legrand

Proces rekrutacji - jak to się u nas odbywa


Etap 1 – Aplikacja

Etap 2 – Wywiad telefoniczny

Etap 3 – I spotkanie rekrutacyjne

Etap 4 – II spotkanie rekrutacyjne

Etap 5 – Wdrożenie


Więcej na temat procesu rekrutacji znajdziesz tutaj >

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy