Skip to main content
Logo print

Transformatory suche żywiczne GREEN T.HE - materiały | Legrand Poland

Transformatory suche żywiczne GREEN T.HE

Uwaga: Materiały do pobrania na dole strony.

Wchodzący w życie w 2021 roku drugi etap rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie ekoprojektu, jeszcze bardziej podnosi wymogi w zakresie zużycia energii lub efektywności energetycznej.
Od 1 lipca 2021 r. (etap 2), rozporządzenie 548/2014 (zaktualizowane rozporządzeniem 2019/1783) nakłada obowiązek produkcji transformatorów ze stratami stanu jałowego zmniejszonymi o 10% w stosunku do wymagań dotychczasowych.
Transformatory suche żywiczne Green T.HE są w pełni zgodne z nowymi wymogami rozporządzenia 548/2014 i zapewniają znaczne zmniejszenie zużycia energii dzięki czemu możliwa jest znaczna redukcja kosztów oraz ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery.

Norma IEC/EN 50708-2-1


Ma zastosowanie do trójfazowych transformatorów zasilających o mocach do 3150 kVA i dla maksymalnego napięcia (Um) nie przekraczającego
36 kV (50 Hz).
Rozporządzenie 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. Zmienia rozporządzenie 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r i aktualizuje obowiązujące w krajach Unii Europejskiej wymagania w zakresie dopuszczalnych strat jałowych, strat obciążeniowych o minimalnej mocy znamionowej wynoszącej 1 kVA, wykorzystywanych w sieciach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi transformatorów suchych żywicznych GREEN T.HE produkcji Legrand. Moc transformatorów w podstawowym zakresie zawiera się w przedziale od 100kVA do 3150kVA. Produkty są zgodne z Etapem 2 dyrektywy EU 548/2014 (tak zwana dyrektywa w sprawie Ekoprojektu), który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Od tej daty mogą być sprzedawane tylko takie wykonania transformatorów. Wprowadzenie „Etapu 1” dyrektywy w 2015 roku i „Etapu 2” w 2021 ma na celu poprawę efektywności energetycznej transformatorów i optymalizację, gdzie jednym z podstawowych kryteriów jest minimalizacji strat mocy.

Transformatory Legrand nie tylko spełniają wymagania norm i dyrektywy, ale także posiadają szereg cech, które są bardzo korzystne dla klientów i użytkowników. Przy okazji dostosowania do „Etap2” EU548/2014 wprowadzone zostały dodatkowe udoskonalenia:

  • Wykonywanie wzmocnionej izolacji transformatorów, która spełnia wymagania przy testowaniu napięciem udarowym według Lista 2
  • Podniesienie klasy środowiskowej z E2 do E3 lub E4, co zapewnia większą odporność na kondensację pary wodnej i zanieczyszczenia
  • Zmiana konstrukcji zacisków niskiego napięcia, która spowodowała obniżenie całkowitej wysokości transformatora o około 20cm. Wykonanie szyny neutralnej po stronie niskiego napięcia przystosowanej do podłączenia do uziemienia roboczego stacji

Od 2015 roku standardowe transformatory serii Green T.HE posiadają 8-letnią gwarancję.

Pakiet materiałów – transformatory suche:


1. Opis transformatora

Wspólny dla wszystkich transformatorów opis techniczny, z wymaganiami jakie powinien spełniać, aby projektowana instalacja była nowoczesna i optymalna. W tekście znajdują się wskazane na żółto fragmenty, które należy dostosować do wybranego projektu, jak moc oraz napięcia znamionowe. Na końcu znajduje się tabela z szczegółowymi danymi, którą należy pobrać z odpowiedniego pliku Excel w zbiorze „Karty Katalogowe”.

2. Rysunki techniczne

Podzielone podobnie jak karty katalogowe – według klas izolacji – rysunki w formacie dwg i pdf. Poszczególne pliki są nazwane kodami transformatorów. W tym folderze znajduje się plik „Znaczenie znaków w kodach Tr.xlsx”, który jest pewnego rodzaju dekoderem kodu transformatora i pomaga znaleźć taki którego aktualnie szukamy. Rysunki zawierają widoki transformatora suchego żywicznego wraz z wymiarami oraz widoki izometryczne z listą akcesoriów dodatkowych.

rysunek

Widok izometryczny transformatora

rysunek

Rysunki wymiarowe z rzutami bocznymi transformatora

3. Karty katalogowe

Podzielone na trzy główne (występujące w Polsce) grupy napięć izolacji transformatorów, tj. 12kV, 17.5kV, 24kV. Przykładowo transformatory o napięciu 6.3/0.4kV znajdziemy w folderze Ui_12kV, a transformatory 15.75/0.42kV w folderze Ui_17.5kV, z kolei transformatory 20/0.4kV znajdują się w folderze Ui_24kV. Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych zakładkach plików Excel znajdują się karty katalogowe dla najczęściej spotykanych przekładni. Poza danymi technicznymi, które wklejamy do opisów znajduję się tam też listy akcesoriów podstawowych (elementów, które zawsze występują w transformatorze – tego nie zmieniamy) oraz akcesoriów dodatkowych, które układamy według potrzeb projektów. W podstawowej wersji kart katalogowych, w akcesoriach dodatkowych znajdują się sondy temperaturowe PT100, przekaźnik zabezpieczenia termicznego oraz podkładki antywibracyjne. Cała lista dodatkowych akcesoriów znajduje się w pliku „Lista akcesoriów dodatkowych.xlsx”.

4. Certyfikaty

Dokumenty wymagane do zatwierdzenia produktów tj. Certyfikat polskiej jednostki certyfikującej oraz Deklarację Zgodności.

5. BIM - materiały

Bloki transformatorów w plikach w formacie *.rfa. Podzielone podobnie jak karty katalogowe – według klas izolacji. Poszczególne pliki są nazwane kodami transformatorów. W tym folderze znajduje się plik „Znaczenie znaków w kodach Tr.xlsx”, który jest pewnego rodzaju dekoderem kodu transformatora i pomaga znaleźć taki którego aktualnie szukamy.

6. Katalogi, broszury i poradniki

Zawiera najważniejsze informacje techniczne wraz z numerami katalogowymi transformatorów standardowych i akcesoriów zgodnych z Etapem 2 rozporządzenia 548/2014.

7. Instrukcje

Dokumentacje techniczno-ruchowe transformatorów i urządzeń dodatkowych jak przekaźniki zabezpieczenia termicznego. Te materiały są przydatne na etapie projektowania, ale także (a może nawet bardziej) podczas uruchomienia instalacji i jej użytkowania.