Skip to main content
Logo print

Wideodomofony i domofony - materiały | Legrand Poland

Wideodomofony i domofony - materiały


Instalacje jednorodzinne:

System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) został stworzony z myślą o komunikacji w jednorodzinnych budynkach wyposażonych w jeden panel furtkowy, który umożliwia również sterowanie bramą wjazdową lub garażową. Ten innowacyjny system opiera się na technologii dwuprzewodowej BTicino, wykorzystując do przesyłania dźwięku, obrazu, sygnałów sterujących i zasilania dwie żyły przewodu BTicino 336904 lub specjalnego kabla UTP 5e żelowanego. Ważne jest, że cały system jest klasyfikowany jako SELV (Safety Extra - Low Voltage), ponieważ zasilany jest przez zasilacze z podwójną izolacją, które nie są podłączone do uziemienia, pracując przy maksymalnym napięciu roboczym wynoszącym 27 V DC. Co istotne, wszystkie urządzenia firmy BTicino są wyposażone w podwójną izolację. Architektura systemu wideo-domofonowego umożliwia bezproblemową komunikację z mieszkaniem lub domem za pomocą panela furtkowego wyposażonego w dwa przyciski wywołania. Alternatywnie, można zastosować przycisk dzwonka drzwiowego, który bezpośrednio łączy się z aparatem odbiorczym.​

banner

 

Instalacje dwurodzinne:

System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) został zaprojektowany z myślą o komunikacji w budynkach dwurodzinnych, gdzie istnieje potrzeba obsługi dwóch lokali za pomocą jednego panela furtkowego, umożliwiając również sterowanie bramą wjazdową lub garażową. Podobnie jak w przypadku instalacji jednorodzinnych, system wideo-domofonowy BTicino oparty jest na technologii dwuprzewodowej BTicino, wykorzystując do przesyłania dźwięku, obrazu, sygnałów sterujących i zasilania dwie żyły przewodu BTicino 336904 lub specjalnego kabla UTP 5e żelowanego. System ten również jest klasyfikowany jako SELV (Safety Extra - Low Voltage), zasilany przez zasilacze z podwójną izolacją, które nie są podłączone do uziemienia, pracując przy maksymalnym napięciu roboczym wynoszącym 27 V DC. Warto zaznaczyć, że wszystkie urządzenia firmy BTicino są wyposażone w podwójną izolację. Architektura systemu wideo-domofonowego umożliwia komunikację z mieszkaniami poprzez panel furtkowy wyposażony w dwa przyciski wywołania lub alternatywnie za pomocą przycisku dzwonka drzwiowego, który łączy się bezpośrednio z aparatem odbiorczym.​

Instalacje wielorodzinne:

System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) jest idealnym rozwiązaniem do komunikacji w budynkach wielorodzinnych, zapewniając łączność w klatkach schodowych oraz na wejściach do osiedli zamkniętych, w tym panelach ogrodzeniowych i szlabanach. Ten zaawansowany system wideo-domofonowy również bazuje na technologii dwuprzewodowej BTicino, używając dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego do przesyłania dźwięku, obrazu, sygnałów sterujących i zasilania. Oczywiście, system ten posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage), zasilany przez zasilacze z podwójną izolacją, które nie są podłączone do uziemienia i pracują przy maksymalnym napięciu roboczym wynoszącym 27 V DC (skuteczne). Również w przypadku instalacji wielorodzinnych, wszystkie urządzenia firmy BTicino są wyposażone w podwójną izolację. Architektura systemu wideo-domofonowego umożliwia trzy poziomy łączności z mieszkaniami. Pierwszy poziom dostępu związany jest z wejściem na teren osiedla i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Drugi poziom dostępu to wejście do części mieszkalnej, gdzie można zastosować panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Trzeci poziom dostępu to możliwość korzystania z przycisku dzwonka drzwiowego, który łączy się bezpośrednio z aparatem odbiorczym.​

Osiedla:

System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) przeznaczony jest do komunikacji z lokalami z poziomu klatek schodowych oraz wejść na osiedle zamknięte- panele ogrodzeniowe, szlabany. System wideo-domofonowy BTicino jest oparty o technologię dwu przewodową BTicino która wykorzystuje do przesyłania fonii, wizji, sterowań i zasilania dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego. System posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage) ponieważ jest zasilany przez niezalane zasilacze z podwójną izolacja zabezpieczającą, które nie są podłączone do uziemienia, o maksymalnym napięciu roboczym 27 V DC (skuteczne). Ponadto wszystkie urządzenia firmy BTicino posiadają podwójna izolację. Architektura systemu wideo domofonowego będzie umożliwiała 3-poziomową łączność z mieszkaniami. Pierwszy poziom dostępu związany jest z wejściem na teren osiedla i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Drugi poziom dostępu związany jest z wejściem do części mieszkalnej i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Trzeci poziom dostępu to możliwość zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podłączonego bezpośrednio do aparatu odbiorczego.

banner

 

Domofony i wideodomofony - pakiet materiałów:


 

  1. Opis: Opisy gotowych instalacji systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino. Uwzględniona funkcjonalność systemów oraz możliwość wykorzystania w projektach.
  2. Rysunki techniczne: Gotowe rysunki w formacie AutoCAD instalacji jednorodzinnej, dwurodzinnej, wielorodzinnej oraz osiedlowej systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino z uwzględnieniem wykorzystanych urządzeń oraz sposobu konfiguracji elementów systemu.
  3. Karty katalogowe: Karty Katalogowe najczęściej używanych słuchawek, monitorów, paneli systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino.
  4. Certyfikaty: Dokumenty wymagane do zatwierdzenia produktów tj. Certyfikat polskiej jednostki certyfikującej oraz Deklarację Zgodności.
  5. Katalogi, broszury i poradniki: Najważniejsze informacje techniczne o urządzeniach DES wchodzących w skład instalacji jedno rodzinnych, wielorodzinnych, osiedlowych. Materiały pomocne w doborze wizualnym jak i funkcjonalnym w zależności od potrzeb instalacji.
  6. Instrukcje: Dokumentacje techniczne poszczególnych urządzeń ze szczegółowym opisem funkcjonalności w systemie.
  7. Oprogramowanie: Pakiet pomocyjnych programów do projektowania instalacji domofonowych oraz wideo-domofonowych:
  8. BIM - materiały: Materiały gotowych bloków elementów systemu audio-wideo DES Bticino – w przygotowaniu