Skip to main content
Logo print

Strefa doboru | Legrand Poland

PROGRAMY OBLICZENIOWE I KONFIGURATORY


Konfiguratory są programami pozwalającymi na wybór produktów Legrand z wieloma wariantami konfiguracji. Oprogramowanie po wprowadzeniu parametrów technicznych wejściowych dokonuje obliczeń wielkości charakterystycznych dla danej grupy produktów i dokonuje wielowariantowego ich zestawienia z podaniem wartości wynikowych. Do projektanta ostatecznie należy wybór optymalnego rozwiązania i wprowadzenia go do projektu.
Programy obliczeniowe są narzędziami wspomagającymi proces projektowania instalacji elektrycznych. Algorytmy obliczeniowe skoordynowane zostały z wymaganiami przepisów technicznych i norm stanowiących najnowszą wiedzę techniczną. Wyniki obliczeń stanowią podstawę doboru wszystkich elementów sieci od przekrojów przewodów i kabli do urządzeń zabezpieczających jak wyłączniki, rozłączniki itp.

XL PRO³ - PROGRAM DO PROJEKTOWANIA ROZDZIELNIC NN (WERSJA 10.2023)

YOUDIAGRAM - PROGRAM DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ I WIDEODOMOFONOWEJ

PROGRAMY CAD


Programy do rysowania wspomagają proces projektowania na platformie CAD. Nakładki CAD pozwalają na wrysowanie na planach instalacji tras szynoprzewodów czy tras koryt kablowych. Po wrysowaniu w sposób automatyczny projektant może stworzyć zestawienie materiałów użytych w projekcie i załączyć do części materiałowej dokumentacji.

CABLOCAD - NAKŁADKA AUTOCAD DO OFERTY CABLOFIL