Skip to main content
Logo print

Przewody szynowe Legrand | Legrand Poland

Przewody szynowe Legrand


Uwaga: Materiały do pobrania na dole strony.

Firma Legrand jest producentem przewodów szynowych w następującym typoszeregu prądów znamionowych: do 25 A do 6300 A.
Przewody szynowe firmy Legrand z punktu widzenia zastosowania dzielą się na następujące podgrupy przewodów szynowych:

Szynoprzewody oświetleniowe

Prądy znamionowe w zakresie 25–40 A. Stosowane do zasilania lamp oświetleniowych (ewentualnie innych odbiorników pobierających prąd do 32 A) w obiektach o dużych powierzchniach, na przykład w halach magazynowych, sklepach wielkopowierzchniowych i obiektach przemysłowych.

Przewody szynowe małej mocy

Prądy znamionowe w zakresie 63–160 A. Stosowane do zasilania odbiorników pobierających prąd znamionowy do 63 A, na przykład w małych zakładach przemysłowych, halach handlowych, wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i komercyjnych.

Szynoprzewody średniej mocy

Prądy znamionowe w zakresie 160–1000 A. Stosowane do zasilania odbiorników, których prąd znamionowy wynosi od 63 A do 630 A. Instalacje tego rodzaju znajdują się w dużych centrach handlowych, biurowcach, zakładach przemysłowych czy obiektach typu data center, wewnętrznych liniach zasilających (WLZ-ty) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i komercyjnych.

Szynoprzewody dużej mocy

Prądy znamionowe w zakresie 1000–6300 A. Stosowane do przesyłu i rozdziału dużych mocy oraz do zasilania odbiorników przez kasety odpływowe, których prąd znamionowy wynosi do 1250 A. Ten zakres stosuje się w stacjach elektroenergetycznych wyżej wymienionych obiektów, dużych zakładach przemysłowych, budynkach wysokościowych, obiektach data center itp.

Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej w tym 2014/35/UE DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWA LVD oraz normą PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych.

Przewody szynowe Legrand spełniają wymagania dyrektywy oraz normy, ale także posiadają szereg cech, które powodują, że są to rozwiązania unikalne:

 1. Prąd znamionowy przewodów szynowych jest podawany dla temperatury otoczenia wynoszącej:
  1. 40 °C – przewody szynowe serii LBplus, MR, SCP i RCP;
  2. 50 °C – przewody szynowe serii XCP-HP w wersji aluminiowej;
  3. 55 °C – przewody szynowe serii XCP-HP w wersji miedzianej;
  podczas gdy norma PN-EN 61439-6 wymaga badania w temperaturze 35°C. To sprawia, że rozwiązania mogą być stosowane w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia bez utraty obciążalności długotrwałej.
 2. Standardowe przewody szynowe firmy Legrand charakteryzują się dużą odpornością na wyższe harmoniczne i tym samym mogą być stosowane do zasilania odbiorników nieliniowych oraz w sieciach zasilających z dużą zawartością harmonicznych (wysokie wartości THDI oraz THDU).
 3. Dla obiektów Data Center posiadamy dedykowane rozwiązania upraszczające eksploatację i zapewniające bezawaryjną prace w całym czasie eksploatacji obiektu.
 4. Bardzo niska rezystancja i reaktancja przewodników przewodów szynowych oznacza, że spełnienie warunku spadku napięcia i ochrony przeciwporażeniowej jest znacznie łatwiejsze w stosunku do innych rozwiązań spotykanych na rynku.
 5. Przewodniki mogą być wykonane z aluminium lub miedzi. W przypadku przewodników aluminiowych są one wykonane ze stopu aluminium i poddane na całej powierzchni pięciu procesom galwanicznym (powlekane miedzią oraz cyną).
 6. Łączenie poszczególnych elementów odbywa się przy pomocy łączników systemowych (tzw. monobloków). Takie rozwiązanie zapewnia zminimalizowanie rezystancji przejścia pomiędzy poszczególnymi odcinkami i tym samym obniżenie temperatury pracy złącza oraz całej linii. Materiały zastosowane do produkcji monobloków są produkowane w klasie temperaturowej F (temperatura długotrwale dopuszczalna 155 °C).
 7. Bariery ogniowe posiadają odporność ogniową nawet do 240 min (EI240).
 8. Przewody szynowe serii RCP posiadają stopień ochrony IP68 i odporność obudowy na większość czynników chemicznych. Przewody szynowe tej serii przeszły test długotrwałego zanurzenia co oznacza, że mogą być stosowane na zewnątrz budynków bez dodatkowych osłon.
 9. Przewody szynowe serii RCP, SCP i XCP mogą być stosowane do zasilania urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. Wyżej wymienione przewody szynowe przeszły pozytywnie badania ogniowe zgodnie z normą „PN-EN IEC 60331 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C” w akredytowanym laboratorium.

Pakiet materiałów:


1. Opis: Indywidualny opis techniczny projektowanego rozwiązania dla następujących konfiguracji:

 1. połączenie transformatora z rozdzielnicą;
 2. most sprzęgłowy pomiędzy rozdzielnicami;
 3. linia rozdzielcza zasilaną bezpośrednio z rozdzielnicy;
 4. linia rozdzielcza zasilaną poprzez głowicę kablową.

W katalogu znajdują się opisy do specyfikacji projektowanych przewodów szynowych dla poszczególnych serii. W opisie zawarto wymagania jakie musi spełniać przewód szynowy, aby projektowana instalacja była bezpieczna, nowoczesna i optymalna. W tekście znajduje się wskazany na czerwono fragmenty, który należy dostosować do wybranego projektu (prąd znamionowy wybranego rozwiązania). Na końcu specyfikacji należy umieścić tabelę z szczegółowymi danymi, którą należy pobrać z odpowiedniego pliku Excel w zbiorze „Karty Katalogowe”.

2. Rysunki techniczne: Podzielone według serii przewodów szynowych – rysunki w formacie dwg. Poszczególne katalogi są nazwane seriami przewodów szynowych. W przypadku gdy projekt wymaga rysunku aksonometrycznego (3D) prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Rysunki zawierają widoki głowic, przekroje, uchwyty oraz widoki izometryczne.

 

3. Karty katalogowe: Katalog zawiera zbiory dla siedmiu serii przewodów szynowych uwzględniające ich typ oraz prądy znamionowe. Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych zakładkach plików Excel znajdują się karty katalogowe dla najczęściej spotykanych rozwiązań przewodów szynowych. Karty katalogowe można wkleić do części opisowej dokumentacji projektowej. Parametry określone w kartach katalogowych mogą posłużyć jako wartości przyjmowane w obliczeniach technicznych.

4. Certyfikaty: Dokumenty wymagane do zatwierdzenia produktów - Deklaracje Zgodności.

5. BIM - materiały:Na Państwa życzenie opracujemy instalację z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych w formacie plików AutoCad-a lub/i Revita. Do pobrania są przykładowe projekty instalacji przewodów szynowych w plikach w formacie *.rfa.

6. Katalogi, broszury i poradniki: Katalogi przewodów szynowych oraz poradnik instalacji przewodów szynowych Legrand. W materiałach zmieściliśmy „Poradnik instalacji przewodów szynowych Zucchini”, który stanowi cenny źródło informacji i wsparcia przy projektowaniu i montażu instalacji.

7. Instrukcje: Instrukcje montażowe elementów składu linii. Materiały wykorzystane zostać mogą na etapie projektowania oraz podczas uruchomienia instalacji i jej użytkowania.