Skip to main content
Logo print

Regulamin | Legrand Poland

Regulamin serwisu internetowego Legrand


1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.legrand.pl/pl („Serwis”) przez Legrand Polska Sp. z o.o.  
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142835, kapitał zakładowy: 16 412 250 zł, NIP: 887-000-02-06, REGON: 890524685. („Spółka”).

1.2 Użytkowanie Serwisu jest możliwe dla wszystkich Użytkowników jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu. Przez rozpoczęcie korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej wersji.

1.3 Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami.

1.4 Spółka przechowuje w Serwisie niewiążące i niewyczerpujące informacje i oprogramowanie, a także dokumentację do odczytu i pobrania przez Użytkownika. Spółka jest uprawniona do całkowitego lub częściowego wstrzymania prowadzenia Serwisu i zmiany jego zawartości. Spółka nie odpowiada za przerwane połączenie z Serwisem spowodowane okolicznościami za które odpowiedzialności nie ponosi. Niektóre zakładki Serwisu mogą być chronione hasłem. Spółka może nałożyć obowiązek rejestracji. Dostęp do niektórych zakładek może być w interesie bezpieczeństwa handlowego możliwy tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Spółka jest w każdej chwili - po złożeniu wypowiedzenia - upoważniona do wycofania prawa dostępu przez blokadę danych dostępowych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi postanowieniami uzgodnionymi z Użytkownikiem. Spółka ma prawo do złożenia wypowiedzenia szczególnie w przypadku, jeżeli Użytkownik poda nieprawdziwe informacje, naruszy niniejszy Regulamin, naruszy obowiązujące przepisy prawa korzystając z Serwisu. Spółka dokonuje wypowiedzenia w formie oświadczenia przesłanego Usługobiorcy w formie elektronicznej lub pisemnej.

1.5 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje Nazwę Użytkownika i Hasło (dalej zwane: „Danymi Użytkownika“). Dane Użytkownika umożliwiają mu wgląd do swoich danych, ich zmianę lub ewentualnie wycofanie bądź rozszerzenie zgody dotyczącej przetwarzania tych danych. Użytkownik zapewnia, że Dane Użytkownika nie będą udostępnione osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamówienia lub inne czynności, dokonane za pomocą Danych Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik uzyska informację, że osoby trzecie w bezprawny sposób wykorzystują jego dane, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia tego faktu na adres: info@legrand.com.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia, Spółka zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem tego Użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe dopiero po złożeniu odrębnego wniosku przez Użytkownika w Serwisie lub po ponownej rejestracji.

1.6 Użytkownik może zażądać na piśmie usunięcia swojej rejestracji, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie trwające stosunki umowne. W takim przypadku Spółka skasuje wszystkie dane Użytkownika i inne zapisane dane osobowe Użytkownika, jeżeli nie są one już potrzebne.

Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania uzupełniających postanowień: Polityki ochrony danych osobowych: http://legrand.pl/obowiazek-informacyjny.

2. Polityka prywatności:

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Legrand Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
 2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Świadczenia usług reklamowych
  1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

IV. Usuwanie plików Cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. Przeglądarka: Google Chrome 63+, Firefox 57+, Safari 11.1+, Opera 49+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 14+;
 2. Przeglądarka – urządzenia mobilne: Safari 11+, Google Chrome 61 (Android)+, Google Chrome 63 (iOS)+, Samsung Internet 5+, UC 5+, Opera 43+ ;
 3. Systemy operacyjne MS Windows, macOS, Android, iOS;
 4. Włączona obsługa JavaScript

4. Przepisy szczegółowe

4.1 Serwis może zawierać przekierowania do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie jest odpowiedzialna za treści publikowane na tych stronach internetowych. Użytkownik korzysta z tych stron na własną odpowiedzialność.

4.2 Spółka dokłada starań aby informacje prezentowane w Serwisie były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i w przypadku wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

4.3. Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji prezentowanych
w Serwisie, ani ich zgodności ze stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

4.4 Spółka dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Serwisu. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.

4.5 Spółka informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie gwarantuje poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń takich jak wirusy komputerowe.

4.6 Spółka dochowuje należytej staranności, aby Serwis był wolny od wirusów, lecz nie może udzielić na to gwarancji. Użytkownik przez wejście do Serwisu potwierdza, że korzysta z niego dobrowolnie i na własne ryzyko oraz we własnym zakresie podjął działania chroniące przed wirusami. Przed pobraniem informacji, oprogramowania i dokumentacji Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa zadba o odpowiednie środki zabezpieczające przeciw wirusom.

5. Reklamacje

5.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: info@legrand.com.pl

5.2. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania
z Serwisu pisemnie, listem poleconym na adres: Legrand Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48,
02-672 Warszawa, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 

5.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5.4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę. O ich rezultacie Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu. 

5.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają którejkolwiek z danych wymienionych w ust. 5.2. powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 5.2.

6. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych

6.1. Przesyłając Spółce za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej jakiekolwiek materiały Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a Spółce zezwala on na ich opublikowanie w Serwisie, rozsyłanie pocztą elektroniczną lub wydanie drukiem.

6.2. Wszelkie prawa związane z Serwisem należące do Spółki są zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład praw do znaków towarowych.

6.3 Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Spółki lub Spółek z Grupy Legrand.

7. Obiekty BIM  - warunki użytkowania

Obiekty BIM

Legrand udostępnia użytkownikom cyfrowe obiekty i treści dotyczące Produktów (zwane dalej „Obiektami i Treściami BIM”) na platformie własnej lub dowolnej, wybranej przez siebie platformie strony trzeciej, aby umożliwić architektom, projektantom, inżynierom, konsultantom i innym specjalistom pobieranie Obiektów i Treści BIM dla ich oprogramowania, umożliwiając tym samym modelowanie informacji o budynkach.

Celem niniejszych postanowień jest określenie zasad i warunków, na jakich użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i korzystać z Obiektów i Treści BIM.

Akceptacja Ogólnych Warunków Użytkowania

Każda osoba lub podmiot korzystający z Obiektów i Treści BIM w jakimkolwiek celu jest automatycznie, w pełni i bezwarunkowo związana niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Sam fakt korzystania z Obiektów i Treści BIM oznacza pełną akceptację niniejszych warunków.

Dokładność danych

Legrand nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wiarygodność wszystkich dostarczonych informacji w celu opracowania wydajnej biblioteki Revit. Pomimo zachowania należytej staranności Legrand nie może wykluczyć, ani zagwarantować braku wad. Legrand zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Wady te mogą obejmować błędy literowe w kodowaniu nazwy lub pozycji, koloru, materiału lub różnice wymiarowe. W przypadku artykułów o zmiennej długości dopuszczalne jest wprowadzenie wymiaru niemożliwego z praktycznego punktu widzenia.

Szczegóły dotyczące geometrii

Produkty BIM od Legrand są modelowane do funkcjonalnego wykorzystania w ramach procesu BIM. Oznacza to również między innymi, że geometria nie została szczegółowo wymodelowana, a jedynie ustalona w taki sposób, aby określić lokalizację oraz odpowiednie punkty połączeń i mocowania. Nieistotne konstrukcje produktu oraz szczegóły lub funkcje mogły zostać pominięte, aby umożliwić pragmatyczne i bez zbędnego obciążenia użytkowanie produktów w wysoce skomplikowanych modelach. Może to obejmować zaokrąglenia materiału, wkręty i inne elementy złączne, perforacje itp.

Aktualizacje i modyfikacje

Legrand może tworzyć nowe wersje Obiektów BIM i treści oraz według własnego uznania udostępniać je Użytkownikom. Każda nowa wersja Obiektów i Treści BIM zastępuje poprzednią.

Legrand zastrzega sobie również prawo do czasowych zmian w asortymencie oraz do wycofywania produktów. Użytkownik modeli BIM powinien na bieżąco sprawdzać dostępność i aktualność używanych produktów. Użytkownikom surowo zabrania się modyfikowania rodzin produktów Legrand i sprzedawania ich pod inną nazwą i marką.

Wyłączenie odpowiedzialności za obiekty i treści cyfrowe

Legrand nie podejmuje żadnych zobowiązań wobec użytkownika Obiektów i Treści BIM. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które są tworzone, przesyłane, ładowane, publikowane lub wykorzystywane w dowolnej aplikacji udostępnionej w jakikolwiek sposób podczas korzystania z Obiektu lub Treści BIM i ich konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody, które może ponieść Użytkownik, jego podmioty stowarzyszone, klienci lub jakakolwiek inna strona trzecia).

Firma Legrand nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich.

Udostępniając Obiekty i Treści BIM, Legrand nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, jakości lub przydatności Obiektów i Treści BIM do jakiegokolwiek celu. W żadnym wypadku firma Legrand i/lub jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Obiekty i Treści BIM z jakiejkolwiek przyczyny, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Obiektach lub Treściach BIM, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku użycia jakichkolwiek Obiektów lub Treści BIM.

Wszelkie pobieranie, wykorzystywanie lub adaptowanie, w tym formatowanie, Obiektów i Treści BIM firmy Legrand odbywa się na wyłączną odpowiedzialność zainteresowanych profesjonalistów, niezależnie od tego, czy takie wykorzystanie ma na celu nawiązanie nowych relacji biznesowych, udzielanie porad, dostarczanie użytkownikom aktualizacji produktów, wykonanie konkretnych projektów, makiet cyfrowych, analiz i symulacji (energetycznych, obliczeń strukturalnych, wykrywania konfliktów itp.), kontroli (zgodność z normami, budżetem itp.), wizualizacji lub w dowolnym innym celu.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej) odnoszące się do Obiektów i dołączonych do nich Treści BIM stanowią wyłączną własność firmy Legrand.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania nie pociągają za sobą przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej na użytkownika w odniesieniu do struktury lub zawartości Obiektów BIM.

Ponieważ Legrand nie udziela żadnej licencji, każde uchybienie prawom własności intelektualnej stanowi naruszenie. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać w żaden sposób praw Legrand i nie podejmować żadnych działań, które mogą mieć na celu modyfikację, ingerencję, szkodę lub inne naruszenie danych Legrand lub związanych z nimi praw własności intelektualnej.

Poszanowanie praw Legrand do Obiektów i treści cyfrowych

Użytkownikowi nie wolno wyodrębniać, ani gromadzić Obiektów BIM i treści Legrand w celu odtworzenia odrębnych baz danych.

Użytkownikowi nie wolno reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać lub wymieniać Obiektów BIM i treści w jakimkolwiek celu, umieszczać Obiektów BIM i treści na innej platformie, stronie internetowej, portalu lub serwerze bez uprzedniej pisemnej zgody Legrand.

Użytkownik może opracowywać projekty użytkownika zawierające treści, do których prawa posiada on sam lub osoba trzecia. Użytkownik ponosi wówczas wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zawarte w opracowanym przez siebie projekcie użytkownika, z wyłączeniem Obiektów BIM i treści Legrand, w tym wszelkich związanych z nimi praw własności intelektualnej, które pozostają własnością Legrand.

Użytkownik gwarantuje, że nie dojdzie do naruszenia i/lub domniemania naruszenia przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku z działaniami proponowanymi przez użytkownika w odniesieniu do Obiektów BIM i treści Legrand.

Gwarancje

Obiekt BIM jest szczególnie złożoną dziedziną techniki komputerowej.

Przy obecnym stanie techniki komputerowej nie można udzielić żadnej gwarancji.

W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Legrand nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jego użycia, w szczególności za utratę lub pogorszenie danych, ani za żadne straty finansowe lub handlowe wynikające z jego użycia lub niemożności jego użycia, nawet jeśli Użytkownik został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Łącza zewnętrzne

Użytkownik może otrzymać specjalne pisemne upoważnienie do tworzenia hiperłączy ze strony internetowej Legrand lub platformy osoby trzeciej oferującej Obiekty BIM i treści Legrand do innych stron internetowych, treści lub zasobów. W takim przypadku Legrand nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi, treściami lub zasobami, które nie są dostarczane przez Legrand. Użytkownik zgadza się, że Legrand nie odpowiada za dostępność treści lub zasobów na stronach zewnętrznych (w tym wszelkich aplikacji stron trzecich).

 

8. Prawo właściwe

Obowiązującym prawem jest prawo polskie.

9.Zmiany Regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Serwisu, zmiany w zakresie działalności Spółki, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Spółka poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Użytkownika żadnego odrębnego oświadczenia.