Skip to main content
Logo print

Legrand na Świecie | Legrand Poland

Kolaż legrand

O firmie


Grupa Legrand zatrudnia około 33 000 osób i posiada 20% udziałów w rynku osprzętu elektroinstalacyjnego oraz 14% udziałów w rynku dystrybucji okablowania.

Jest liderem na kluczowych rynkach świata - we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Brazylii, Indiach, Korei Południowej i Australii.

Produkcja odbywa się w ponad 30 fabrykach na całym świecie. Każdy z zakładów wykorzystuje swoje najlepsze doświadczenia w produkcji i rozwoju asortymentu liczącego ponad 190 000 produktów.

Firma stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Do 5% z obrotów jest przeznaczane na badania i rozwój. W tym dziale Legrand zatrudnia około 2000 osób. Grupa jest właścicielem blisko 5000 patentów z których 83% powstało poza Francją. Prace koordynowane są z dwóch najważniejszych ośrodków Grupy: Limoges we Francji (miejsce powstania firmy Legrand) i Varese we Włoszech (miejsce powstania firmy Bticino).

Compliance w organizacji

Polityka Compliance w organizacji


Etyczne zachowanie, ukierunkowanie na klienta, rozwój zasobów oraz innowacyjność to wartości, które charakteryzują filozofię zarządzania Grupy Legrand.
Zobacz więcej 

Dyrektywa UE

Dyrektywa 2012/19/UE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zobowiązuje producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zorganizowania zbiórki i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek polski. Od 2006 roku Legrand Polska współpracuje z profesjonalną organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która prowadzi działalność, m.in. w zakresie zbiórki i zagospodarowania WEEE. 
Zobacz więcej

Legrand na świecie:

www.legrandgroup.com