Skip to main content
Logo print

Siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia | Legrand Poland

Siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia
08/12/2022

Siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia

Katowice, Poland

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia koncertuje w nowej siedzibie.

Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia powstała na poprzemysłowych terenach w centrum Katowic. Obiekt spotkania melomanów i muzyków, urzekający brunatno-czerwoną elewacją swoim wyglądem idealnie wpisuje się w tradycje śląskiej architektury. Wnętrze i infrastruktura budynku filharmonii podporządkowana jest akustyce i atmosferze miejsca. Instalacje które mogą zakłócić odbiór muzyki zastały umieszczone w 80 zewnętrznych ceglanych kominach.

SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY POLSKIEGO RADIA


Wielka sala koncertowa, będąca „sercem” filharmonii to bryła o antracytowej kolorystyce przypominająca wydobywany na Śląsku węgiel. Jest ona w stanie pomieścić 1600 miłośników muzyki. Akustykę sali na potrzeby koncertów 120 osobowej orkiestry symfonicznej ze 100 osobowym chórem wykreował i nadzorował wykonanie zespół światowych ekspertów z Nagata Acoustics.

W nowej katowickiej filharmonii infrastruktura obsługująca obiekt musiała spełnić równie wysokie wymagania. Zastosowano kompleksową ofertę firmy Legrand jako sprawdzonego eksperta systemów i instalacji elektrycznej. Począwszy od dwóch transformatorów SN/nn o mocy 2MVA przez szynoprzewody Zucchini do kompletnych rozdzielni XL³4000A, 800A, 400A, 125A, kończąc na najmniejszych rozdzielnicach Nedbox z całkowitą aparaturą rozdzielczą i sterowniczą.

Moc bierną uzyskuje się z własnych źródeł, sterownych automatycznie baterii kondensatorów Alpimatic z dławikami ochronnymi.

Zastosowanie wyrobów od jednego producenta gwarantuje bezproblemową i długoletnią eksploatację infrastruktury elektrycznej Filharmonii w Katowicach.