Skip to main content
Logo print

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | Legrand Poland

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
08/12/2022

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Warszawa, Poland

Specyfika urządzeń elektrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - zastosowanie osprzętu SOLIROCK™ IP55

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem w Polsce  w zakresie działalności naukowej i leczniczej obejmującej choroby psychiatryczne i neurologiczne. Infrastruktura techniczna w wybranych pomieszczeniach poza niezawodnością musi być ze względów bezpieczeństwa szczególnie odporna na uszkodzenia.

EUROPEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE - KORT KLINIKA


Od strony elektrycznej obiekt został całkowicie wyposażony w produkty Legrand od aparatów mocy i szaf XL³ 4000 przez aparaturę modułową do klasycznych gniazd i łączników. Dostarczanie energii elektrycznej bez przerw gwarantują samoczynne układy SZR i Zespoły UPS  Legrand zasilające aparaturę medyczną i serwerownię.

W celu obniżenia kosztów zużywanej energii zastosowano kompensację mocy biernej.