Skip to main content
Logo print

Centrum Onkologii w Gliwicach | Legrand Poland

Centrum Onkologii  w Gliwicach
08/12/2022

Centrum Onkologii w Gliwicach

Gliwice, Poland

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach udziela 175 tysięcy porad rocznie i poddaje leczeniu 35 tysięcy pacjentów.

Centrum Onkologii  w Gliwicach  gwarantuje diagnostykę i leczenie na światowym poziomie.

CENTRUM ONKOLOGII W GLIWICACH


Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach udziela 175 tysięcy porad rocznie i poddaje leczeniu 35 tysięcy pacjentów. Ośrodek w Gliwicach służy pomocą chorym z całej Polski, 30% pacjentów pochodzi spoza województwa śląskiego. Własny cyklotron i Zakład Diagnostyki PET umożliwiają unikalną w skali kraju produkcję radiofarmaceutyków. Wykształcona w europejskich i amerykańskich ośrodkach kadra specjalistów gwarantuje dostęp do najnowszych procedur leczenia nowotworów złośliwych i łagodnych.

Zasilanie zakładów chirurgii, radioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii, transplantacji szpiku kostnego, genetyki klinicznej i biologii molekularnej w Centrum Onkologii musi być monitorowane. Cenna aparatura medyczna jest wrażliwa na zmiany parametrów sieci elektrycznej. Zastosowany zdalny system sieci pomiarowej Legrand mierzy wszystkie istotne parametry i sygnalizuje osiągnięcie wartości krytycznych, przekazując wyniki i stany alarmów do osoby zarządzającej. 12 analizatorów parametrów sieci elektrycznej EMDX³ produkcji Legrand (dalsze w zamówieniach) przesyłają sygnały pomiarowe RS 485 przez konwerter IP do sieci Ethernetowej. Dołączony serwer sieciowy umożliwia czytelną wizualizację „niezliczonych” odczytów pomiarowych za pomocą przeglądarki internetowej na ekranie PC, tabletu czy smatfona. Wszelkie możliwe zakłócenia są wykrywane odpowiednio wcześniej, nie doprowadzając do poważniejszych awarii.