Skip to main content
Logo print

Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN | Legrand Poland

Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
06/12/2022

Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Poland

Zainstalowany w Centrum Cyklotronowym Bronowice cyklotron Proteus C-235 jest narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy. Już od 2013 roku fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie, czy elektroniki przed lotami w kosmos.

CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ PAN


Centrum Cyklotronowe Bronowice to jedyny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodek radioterapii protonowej.  Wysoce zaawansowana forma radioterapii, daje możliwość precyzyjnego leczenia guzów onkologicznych umiejscowionych w różnych częściach ciała człowieka. Ten rodzaj terapii jest znacznie bardziej precyzyjny niż standardowe metody napromieniania. Dostarcza bowiem dokładną, wysoką dawkę promieniowania do nowotworu, równocześnie oszczędzając otaczające go zdrowe tkanki.
Produkty Legrand Polska ze względu na swoją jakość i cechy funkcjonalne znalazły zastosowanie w unikalnym w skali światowej Centrum badawczo-medycznym, z czego jesteśmy bardzo dumni.
W galerii zdjęć na uwagę zasługuje fotografia zrobiona w trakcie budowy przedstawiająca  korytka  siatkowe  w układzie wielopiętrowym, okalające urządzenia badawcze.