Skip to main content
Logo print

Browary Warka | Legrand Poland

Browary Warka
08/12/2022

Browary Warka

Warka, Poland

Nowoczesny obiekt przemysłowy spełniając funkcje użytkowe, może również cieszyć oko za dnia jaki nocą.

Konstrukcja budynku warzelni odsłania swoje ciekawe wnętrze z największą w Europie kadzią filtracyjną o średnicy ponad 13 metrów.

BROWARY WARKA


Producenci artykułów spożywczych oczekują od zainstalowanych wyrobów branży elektrycznej spełnienia specyficznych warunków. Wyroby te powinny być łatwe do utrzymania w czystości, powinny być odporne na agresywne substancje czyszczące rozprowadzane pod znacznym ciśnieniem oraz powinny posiadać Atest Higieniczny dopuszczający do kontaktu z żywnością.

Wszystkie te kryteria spełniły, zastosowane w wielu browarach (w tym w Browarach Warka), korytka siatkowe Cablofil ze stali nierdzewnej. Dzięki swojej ażurowej konstrukcji nie zatrzymują brudu i innych zanieczyszczeń. W odróżnieniu od „sztywnych” koryt blaszanych trasę ich przebiegu można uformować zgodnie z potrzebami zasilania ciągów technologicznych i sterowania nimi.

Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji: