Skip to main content
Logo print

Bonarka City Center | Legrand Poland

Bonarka City Center
08/12/2022

Bonarka City Center

Kraków, Poland

Współczesne wielofunkcyjne centrum miejskie Krakowa powstało w 2009 roku na zdegradowanym terenie, po opuszczonych zakładach chemicznych.

Inwestor zrekultywował teren, przeprowadził rozbiórkę i usunął 210 000 ton poprodukcyjnych odpadów. Przekształcenie szkodliwego śmietnika w przyjazną infrastrukturę miejską o powierzchni 30 ha jest największym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Sam obiekt BCC jest w zamierzeniu współczesną interpretacją sieci miejskich ulic i placów.

BONARKA CITY CENTER


„Krwioobiegiem” zasilającym poszczególnych najemców w energię elektryczną jest system szynoprzewodów 1600 A, 630 A, 250 A, 160 A zastępujących tradycyjne kable. Łatwość zmian w konfiguracji, elastyczność zasilania najemców, prostota instalacji i zwiększone bezpieczeństwo powodują, że taki sposób dostarczenia energii elektrycznej w centrach handlowo-rozrywkowych staje się standardem.

Kilkadziesiąt zrealizowanych instalacji w galeriach handlowych z udziałem systemu Zucchini świadczy o potwierdzonej wysokiej jakości i niezawodności takich rozwiązań.

Specjaliści Legrand biorą aktywny udział na etapie projektowania i realizacji, proponując kompleksowe i spójne rozwiązania od transformatorów suchych żywicznych SN, przez szynoprzewody i wyposażone rozdzielnie niskiego napięcia.

Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji: