Skip to main content
Logo print

Rozłączniki bezpiecznikowe NH | Legrand Poland

Rozłączniki bezpiecznikowe NH

Rozłączniki bezpiecznikowe SPX oraz SPX-D stanowią skuteczne zabezpieczenie instalacji elektrycznych i odbiorników do nich przyłączonych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Ich konstrukcja dostosowana jest do pracy w obwodach trójfazowych, mogą załączać i rozłączać obwody obciążone prądami roboczymi.

Rozłączniki bezpiecznikowe NH

Rozłączniki bezpiecznikowe SPX

Rozłączniki bezpiecznikowe SPX i SPX3-V o prądach znamionowych od 125 do 630 A umożliwiają rozłączanie obwodów obciążonych prądami roboczymi. Zastosowane są w nich wkładki bezpiecznikowe topikowe służące do ochrony instalacji i odbiorników przed skutkami przeciążeń i zwarć. Zintegrowane wspomaganie zamykania rozłącznika umożliwia pewne i szybkie załączanie. Wkładki topikowe należy zamawiać oddzielnie.

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami typu SPX-D na prądy znamionowe od 160 A do 630 A, zostały zaprojektowane do rozłączania i załączania obwodów przy obciążeniu prądem znamionowym oraz do ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Są dostępne w wykonaniu 3-biegunowym i 3-biegunowym + N (biegun N bez zabezpieczenia). Posiadają układ stykowy z podwójną widoczną przerwą stykową i migowym przełączeniem. Mogą być wyposażone w akcesoria takie jak: napędy obrotowe pośrednie i bezpośrednie, styki pomocnicze, osłony zacisków. Przystosowane są do montażu w rozdzielnicach XL3 800 i XL3 4000.